Cưỡng hiếp hot girl lồn to khi em đang say rượu

Quả không hổ hẹn với cái danh sưng của mình, cô nàng sở hữu một vẻ đẹp khiến cho những anh chàng đểu phải mê mẩn. Mỗi khi cô ta xuất hiện ở đâu cũng khiến cho những anh chàng ở đó phải sều hết cả dãi ra ngoài thế có sướng không cơ chứ. Đó laik càng làm cho cô ta thấy hãnh điện với những người sung quanh, kể cũng phải thôi cô ai được chú ý nhiều cảm thấy hãnh diện. Nhưng chính cái sắc đẹp đó đã mang lại những rắc rối cho cô ta. Nay có tên thiếu gia công tử đưa cô nàng đi chơi, rồi cố tình uống cho cô ta say. Đúng như những gì anh ta dự đoán, chỉ được lúc cô nàng đa nằm bẹp xuống ghế. Nhận thấy cơ hội đã đến, hắn ta liền cởi quần áo….