Địt tập thể tên trộm cắp đồ trong siêu thị

Tên đàn ông này không muốn làm mà vẫn đòi có ăn. Hắn ta đã phỉa chả một cái giá khá đắt, điều này cũng cảnh tỉnh cho những ai có cùng chung suy nghĩ với hắn ta. Tất cả sự ngu dốt đều phải chả giá bằng tiền mặt. Người đàn ông này hành nghề ăn trộm cũng được một thời gian dài rồi, lúc nào hắn ta cũng vỗ ngực tự tin chưa một lần nào ăn trộm bị người khác phát hiện. nay do dịch bện nên người dân ai cũng có ở nhà, hắn ta không làm ăn được gì. Nên đã đánh liều đi vào siêu thi, mong muốn thó được những thứ quý giá. Rất nhanh chóng tên này đã có mặt ở trong đó, rồi ra tay lấy những đồ dùng cho vào túi, mà không đế ý được rằng trên đàu có rất nhiều camara.